MGArchitekci | Małgorzata Mierzwińska, Warszawa

MGArchitekci | Małgorzata Mierzwińska
Skorochód-Majewskiego
02-104 Warszawa - Ochota
Mazowieckie
690 488 048
Małgorzata Mierzwińska
Sprawdzony wpis, zaktualizowany 13 dni temu

Informacje gospodarcze

Poprzednie nazwy
Małgorzata Mierzwińska - projektant wnętrz
Małgorzata Mierzwińska - architekt wnętsz
Małgorzata Mierzwińska - meble na wymiar
Małgorzata Mierzwińska | Architekt Wnętrz | Warszawa
MGAechitekci.pl | Małgorzata Mierzwińska | Architekt Wnętrz | Warszawa i okolice

Opis

MGArchitekci jest pracownią architektury wnętrz mającą swoją siedzibę w Warszawie. Tworzą ją dwie projektantki posiadające wieloletnie doświadczenie poparte projektami. Jedna z nich ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu, a druga Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Projektantki uzupełniają się wzajemnie temperamentem jak i podejściem do projektowania.
Ich dewizą pracy to ? wsłuchać się uważnie w potrzeby klienta, a następnie przekształcić je językiem plastycznym w piękne wnętrza. Oprócz aranżacji wnętrz prywatnych i publicznych, projektantki specjalizują się również w projektowaniu mebli na wymiar. Pracownia MGArchitekci zapraszamy do współpracy z tym zespołem.
Który z ogromną radością podejmie się współpracy z Państwem.

  1. KONTAKT Z NAMI
  2. NASZA OFERTA
  3. NASZE PROJEKTY i REALIZACJE
  4. O NAS
  5. STRONA GŁÓWNA

Opis firmy
MGArchitekci.pl | ETAPY ZAKRESU WYKONYWANYCH USŁUG:

ETAP I Wstępna rozmowa z klientem w celu ustalenia jego potrzeb, oczekiwań. Określamy ogólne upodobania estetyczne klienta, przyzwyczajenia, wymogi funkcjonalne, które mają decydujący wpływ na dalsze nasze myślenie o aranżacji wnętrza. Najczęściej na tym etapie spotykamy się z Państwem w miejscu inwestycji przeznaczonej do aranżacji.

ETAP II
Po spotkaniu wysyłamy do klienta szczegółową wycenę, która obejmuje kosztorys poszczególnych etapów naszej pracy. Po akceptacji wyceny - podpisujemy umowę.

ETAP III
Inwentaryzacja wnętrza

ETAP IV
Wysyłamy propozycje funkcjonalnego układu poszczególnych pomieszczeń (2-3 propozycje). Są to rysunki 2D - rzuty z góry. Wówczas zazwyczaj spotykamy się z Państwem, aby przedyskutować wysłane propozycje i wprowadzić ewentualne zmiany w układzie funkcjonalnym.

ETAP V
Gdy zdecydują się Państwo w etapie IV na wybrany układ funkcjonalny przechodzimy do projektowania 3D + wizualizacje. Każdą przestrzeń użytkową projektujemy osobno w poszczególnych etapach
. osobno przestrzeń (salon + kuchnia + przedpokój lub klatka schodowa) ze względu na to, iż są to często funkcje przenikające się nawzajem (2-3 koncepcje)
. łazienki - tu wysyłamy wizualizacje po uprzednim wybraniu płytek ceramicznych z klientem. Proponujemy również możliwe do zastosowania w danym wnętrzu - urządzenia sanitarne oraz baterie. (2-3 koncepcje)
. sypialnia, pokój dziecięcy itp. (2-3 koncepcje)
Dla każdej z wymienionych przestrzeni projektujemy indywidualnie meble będące stałą zabudową, chyba, że klient z góry zaznaczy, iż chciałby się posiłkować gotowymi zestawami producentów.

ETAP VI
Po akceptacji konkretnego rozwiązania funkcjonalnego oraz przestrzennego danego wnętrza, możemy przystąpić do sporządzenia dokładnych rysunków dla wykonawców.

ETAP VII
Istnieje możliwość indywidualnego zaprojektowania tylko wybranych pomieszczeń tj. kuchnia, łazienka, sypialnia .
Dokładny opis w języku angielskim
MGArchitekci.pl | STAGES OF THE EXTENT OF SERVICES PERFORMED:

STAGE I Initial conversation with the client in order to determine his needs and expectations. We define the general aesthetic tastes of the client, habits, functional requirements that have a decisive impact on our further thinking about the interior design. Most often at this stage we meet with you in the place of investment intended for arrangement.

STAGE II
After the meeting, we send a detailed valuation to the client, which includes the cost estimate of the individual stages of our work. After acceptance of the valuation - we sign a contract.

STAGE III
Inventory of the interior

STAGE IV
We send proposals for a functional layout of individual rooms (2-3 proposals). These are 2D drawings - projections from above. Then, we usually meet with you to discuss your suggestions and make any changes to the functional layout.

STAGE V
When you decide in phase IV for a selected functional layout, we go to 3D design + visualizations. We design each usable space separately in individual stages
. Separate space (living room + kitchen + hallway or staircase) due to the fact that these are often interpenetrating functions (2-3 concepts)
. Bathrooms - here we send visualizations after selecting ceramic tiles with the client. We also propose possible to use in a given interior - sanitary facilities and batteries. (2-3 concepts)
. Bedroom, children's room, etc. (2-3 concepts)
For each of the above-mentioned spaces, we design individually furniture that is a permanent building, unless the client indicates in advance that he would like to use ready-made sets of producers.

STAGE VI
After accepting a specific functional and spatial solution of a given interior, we can proceed to drawing up detailed drawings for contractors.

STAGE VII
It is possible to individually design only selected rooms, ie kitchen, bathroom, bedroom ...
Słowa kluczowe:
architektura wnętrz, aranżacja, projekty wnętrz, architekt wnętrz, projektant wnętrz, projekty kuchni, metamorfoza, projekt salonu, stylizacja wnętrz, projekt lazienki, architekt wnętrz cena, architekt wnętrz z warszawy, architekt z uprawnieniami, Małgorzata Mierzwińska Architekt, MGArchitekci, nowoczesny projekt
Obszar działalności
Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Białystok, Katowice, Gdynia, Częstochowa, Radom, Sosnowiec, Toruń, Kielce, Rzeszów, Gliwice, Zabrze, Olsztyn, Bielsko-Biała, Bytom, Zielona Góra, Rybnik, Ruda Śląska, Tychy, Opole, Gorzów Wielkopolski, Dąbrowa Górnicza, Elbląg, Płock, Wałbrzych, Włocławek, Tarnów, Chorzów, Koszalin, Kalisz, Legnica...
Języki obce
We Speak English
Dodaj zdjęcia

MGArchitekci - SYPIALNIA

Opinie

Napisz pierwszą opinię o MGArchitekci | Małgorzata Mierzwińska!

Podziel się doświadczeniem zdobytym podczas współpracy z: MGArchitekci | Małgorzata Mierzwińska

Osoby kontaktowe

Małgorzata Mierzwińska
INNE

Wyślij wiadomość

690488048

690488048

    Zamów Wpis Premium