Biuro Rachunkowe Prosperita Beata Menzel - Produkty, oferty, nowości

Nowości

Zwrot podatku VAT z zagranicy

2 miesięcy temu

Z naszym Biurem Rachunkowych uzyskasz SZYBKI ZWROT PODATKU VAT Z ZAGRANICY

Polscy przedsiębiorcy, którzy robią firmowe zakupy w Niemczech, nie mogą odliczyć w krajowej deklaracji zawartej w ich cenie daniny. Mają jednak prawo ubiegać się o jej zwrot. Termin na złożenie wniosku mija 30 września.

Podmioty nieposiadające w danym państwie członkowskim Unii siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, lecz dokonujące w tym kraju zakupów (czy to na potrzeby swojej działalności prowadzonej w innym państwie UE czy na własne potrzeby) są w tym kraju obciążane podatkiem zawartym w cenie nabywanych towarów i usług. Podatku tego nie mogą one odzyskać w zwykłym trybie, czyli przez odliczenie od podatku należnego.

Zasada neutralności VAT (a także reguła unikania podwójnego opodatkowania) wymaga jednak, aby podmioty te mogły odzyskać ten podatek. Wprowadzono więc szczególne procedury umożliwiające podmiotom z innych państw członkowskich UE, a także z krajów trzecich (na zasadzie wzajemności), odzyskanie VAT zapłaconego w danym państwie członkowskim w takim samym co do zasady zakresie, w jakim podatek ten mogą odzyskiwać podatnicy z tego państwa.

Mogą wystąpić trzy sytuacje, tj. gdy wniosek o zwrot:

- podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Polska państwie członkowskim UE składa polski przedsiębiorca,

- VAT naliczonego w Polsce składa zagraniczny przedsiębiorca (z innego niż Polska państwa członkowskiego UE lub z państwa spoza UE),

- VAT naliczonego w Polsce składa zagraniczny podróżny (osoba fizyczna niemająca stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE).

Szukaj kooperanta

30 % zniżki dla nowych firm

2 miesięcy temu

Dla nowopowstałych firm przygotowaliśmy atrakcyjną ofertę współpracy, która pomoże w rozpoczęciu działalności.
Na obsługę księgową nowych firm oferujemy 30% zniżki za pierwszy miesiąc.

Każdy nowy klient który podpisze z nami umowę z Państwa polecenia, upoważnia Państwa do jednorazowego rabatu w wysokości 30% ceny dla nowego klienta.