NG Data Care - Produkty, oferty, nowości

Nowości

Magazynowanie, transportowanie, bezpieczeństwo

2017-02-08

Magazyny są zabezpieczone przed wszelkimi zagrożeniami zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, dodatkowo wewnątrz magazynów znajdują się sejfy posiadające Certyfikat ogniotrwałości klasy 60P na zgodność z normą europejska EN 15569: 2009 oraz Certyfikat antywłamaniowy klasy S2 wg PN-EN 14450: 2006 wystawione przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie. Stosowane przez nas zabezpieczenia antywłamaniowe są również najwyższej klasy (Satel – większość banków je stosuje) i posiadają również stosowne certyfikaty.

Pojazdy wykorzystywane do transportu nośników są sprawne, posiadają wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty poświadczające fakt dopuszczenia ich do użytkowania, certyfikaty, świadectwa, homologacje.  Samochód ma oddzieloną część transportową od kierowcy – wyposażony jest w alarm, immobilizer – uniemożliwiający odpalenie samochodu podczas nieobecności kierowcy, system GPS, umożliwiający śledzenie ruchu samochodu, odtworzenie jego trasy z przeszłości, kontrolę wszelkich zdarzeń drogowych. Niezależnie gwarantowany jest stały monitoring zewnętrznego centrum operacyjnego tras pojazdów, reagującego w przypadku sytuacji awaryjnej.  Samochód wyposażony jest dodatkowo w certyfikowany kufer umocowany do podłoża, spełniający wszystkie wymogi bezpieczeństwa. 

Ważne jest bezpieczeństwo firmy, jej klientów, ale równie ważne dla nas i naszych klientów jest to, aby nasi pracownicy byli świadomi i znali obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa jak również ochrony danych osobowych, dlatego też stale się szkolimy i podnosimy nasze kwalifikacje. Kadra firmy została przeszkolona na Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przez firmę TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., pracownicy zostali przeszkoleni z zakresu ochrony informacji i danych osobowych przez International Business Advisors Accounting – ABI Warszawa. Jesteśmy zgłoszeni do GIODO.

ARCHIWIZACJA

2017-02-08

Nasza firma zajmuje się długo okresowym przechowywaniem dokumentacji elektronicznej z gromadzonej na nośnikach takich jak płyty CD, DVD, dyski twarde. Umowy obejmują czas przechowywania od roku do pięciu lat. Dane archiwalne to takie, które są najbardziej narażone na utratę, ponieważ archiwum wykonujemy raz w danym momencie. Wato, rozważyć przechowywanie takich danych w dwóch lokalizacjach. Takie rozwiązanie minimalizuje ryzyko utraty danych.