Biuro Rachunkowe Gfin - Produkty

PROMOCJA

Zakres obowiązków pracodawcy w tym zakresie jest bardzo szeroki i dlatego warto powierzyć te obowiązki pracownikom biura rachunkowego. Z faktu zatrudnienia pracowników pracodawca jest zobligowany przepisami prawa pracy do sporządzania umów o pracę, umów cywilno-prawnych, prowadzenia akt osobowych


PROMOCJA

Zgodnie z ustawą o rachunkowości i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych do prowadzenia ksiąg rachunkowych zobowiązane są spółki cywilne osób fizycznych, a także osoby fizyczne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spóldzielnie socjalne, których przychody netto w poprzenim


PROMOCJA

W tej formie opodatkowania stosuje się pełną ewidencję sprzedaży i zakupu. Na podstawie ewidencji sprzedaży i zakupu wylicza się wielkość przychodów i kosztów oraz określa dochód od którego płaci się podatek dochodowy. Podatek dochodowy można płacić na dwa sposoby: według skali podatkowej w zależno


PROMOCJE

Podatek w tym przypadku płaci sie jako procent wyłącznie od przychodu, a nie jak to ma miejsce w przypadku księgi podatkowej od dochodu, czyli różnicy przychodu i kosztów. Opodatkowania w formie ryczałtu ewidencjonowanego może wybrać podatnik który: W roku poprzedzającym rok podatkowy: uzyskał


Nasze-PROMOCJE

Karta podatkowa - najprostsza forma opodatkowania. Wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik dokonuje składając do Urzędu Skarbowego PIT-16. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty za dany rok podatkowy podatnik składa nie poźniej niż do końca 20 stycznia roku podatkowego, a


  • 1(current)
  • 2