Elcar-Gdyńska Szkoła Jazdy - Produkty

# 30 godzin szkolenia teoretycznego; # szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej ofiarom wypadków drogowych; # 20 godzin szkolenia praktycznego; # Darmowy egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny; # Rewelacyjne materiały szkoleniowe; # Zajęcia z psychologiem; # Bezpłatne