Firma Doradcza Knapkiewicz - Produkty

Sprawdzenie istniejącego stanu formalno - prawnego ochrony danych osobowych, sprawdzenie stanu integralności, rozliczalności i poufności, analiza zagrożeń, raport końcowy dla Administratora danych. Cena netto obejmuje całościową, jednorazową usługę


Opracowanie dokumentacji, wdrożenie procedur, zaopiniowanie umów pod kątem ochrony danych, opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń pracowników przetwarzających dane. Cena netto obejmuje całościową, jednorazową usługę


Szkolenie wstępne z podstaw ochrony danych osobowych, szkolenia dla nowych pracowników, szkolenia z grafiku szkoleń prowadzonego przez ABI. Cena netto za jedno szkolenie trwające około 3,5 h


Zewnętrzne przejęcie funkcji ABI/ASI i bieżące pełnienie obowiązków. Podana cena netto obejmuje wymiar około 20 godzin miesięcznie