Adam Kołodziejski Doradztwo i Nadzór Prawa Pracy i BHP - Produkty - Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena-ryzyka-zawodowego
200PLN
Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy: zebranie informacji, identyfikacja zagrożeń, oszacowanie ryzyka, określenie działań eliminujących lub ograniczających ryzyko zawodowe, dokumentowanie wyników oceny ryzyka zawodowego.

Inne punkty