Centrum Opieki Seniora - Produkty

Najbardziej specjalistyczną formą opieki, idealna dla Podopiecznych, którzy mieszkają samodzielnie, a ich Rodzina przebywa najczęściej za granicą. Opiekun mieszka w domu Podopiecznego pomagając mu w codziennych czynnościach. Zaletą takiej opieki jest fakt, iż zawsze jest jeden opiekun wiodący. Czyli


Opieka całodobowa nad osobą starszą bez zamieszkanie skierowana jest do Podopiecznych, którzy mieszkają sami, a wsparcie Rodziny jest mocno ograniczone, najczęściej ze względu na odległość zamieszkania. Ten wariant opieki nad seniorem zapewnia nieprzerwaną opiekę 24 h/7


Opieka od 6 do 12 godzin dziennie. Wsparcie kierowane do osób ze średnim do wysokiego stopnie niesamodzielności


Opieka domowa - godzinowa to dyżury od 2 do 6 godzin