Eurokadra - Produkty

Leasing-pracowniczy

Leasing pracowniczy, czyli wynajem pracowników do określonych prac, celem obniżenia kosztów zatrudnienia


Outsourcing-pracowniczy

Outsourcing pracowniczy, czyli porozumienie, zgodnie z którym pierwotny pracodawca pracowników przekazuje ich na rzecz nowego pracodawcy


Praca-tymczasowa

Rekrutacja w wielu branżach. Możliwość profesjonalnych szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe